RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Het uitgangspunt voor het opzetten van de drijfshulpverleningsorganisatie is dat deze is afgestemd op de eigen situatie van het bedrijf. De Arbo-wet eist dat de risico’s die de werknemers kunnen tegenkomen bij het uitvoeren van het werk worden vastgelegd in een risico-inventarisatie en -evaluatie. Deze RI&E bevat tevens de maatregelen die worden getroffen om de risico’s te beperken. De restrisico’s die dan nog overblijven, vormen de basis voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening. Welke maatregelen wanneer zullen worden genomen dient in een “Plan van Aanpak” te komen staan. De voortgang van dit plan dient jaarlijks besproken te worden met het personeel.

Meer informatie over RI&E vindt op
www.rie.nl