NIBHV

Het NIBHV is in 1999 opgericht door het Instituut Fysieke Veiligheid IFV en Het Oranje Kruis. Het NIBHV is het kenniscentrum voor de bedrijfshulpverlening in Nederland. De doelstelling is het bevorderen van de kwaliteit van de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in bedrijven en andere organisaties.
BHV van A tot Z
Het NIBHV richt zich op een volledige ontzorging van de klant door het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardig en transparant kennis- en opleidingssysteem. Het NIBHV gaat onafhankelijk te werk en het staat voor kwaliteit in de breedste zin van het woord.

Het NIBHV en de opleidingsinstituten

Het NIBHV is een instituut dat zelf geen opleidingen verzorgt. De opleidingen worden verzorgd door de opleidingsinstituten. Deze instituten maken gebruik van de faciliteiten die het NIBHV biedt; leerboeken, lesondersteunende middelen zoals lesplannen enz.

www.nibhv.nl