Nederlandse Reanimatie Raad

De NRR (Nederlandse Reanimatieraad) is opgericht in 1993 als overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen (VVAA). De eerste doelstelling van de NRR was het bereiken van overeenstemming met betrekking tot een uniform lesprogramma in elementaire reanimatie in Nederland.

Inmiddels is de stichting flink gegroeid. Er zijn 4500 gecertificeerde reanimatie-instructeurs en tientallen NRR gecertificeerde opleidingsinstituten. De stichting organiseert haar jaarlijks congres voor reanimatie instructeurs en professionals in de zorg en ontwikkelt in samenwerking met diverse partners opleidingsmateriaal

www.reanimatieraad.nl