Bedrijfshulpverlening

Verplichtingen voor de werkgever volgens de Arbo-wet.

De werkgever is verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers, zodat er geen nadelige invloed is op hun veiligheid, gezondheid en welzijn. Op grond hiervan dient een werkgever één of meer werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverleners. Deze werknemers hebben de taak om in een situatie met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken.

Taken van de bedrijfshulpverlener.

De taken van de bedrijfshulpverlener zijn als volgt omschreven in artikel 15 van de Arbo-wet.
• het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
• het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen;
• het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf;
• het alarmeren van en samenwerken met de externe hulpverleningsorganisaties.
De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.

De verplichting tot het aanstellen van bedrijfshulpverleners geldt voor alle organisaties, zowel bedrijven als instellingen, verenigingen, vrijwilligersorganisaties en dergelijke.