Bedrijfshulpverlening (BHV)

Basisopleiding BHV.

De basisopleiding BHV is gesplitst in twee onderdelen; het eerste hulp deel en het brandweer technische deel. De basisopleiding BHV omvat veel praktische vaardigheden, die de BHV-er goed moet beheersen.

Taakgebied eerste hulp:
•   Eerste hulpverlenen bij stoornissen in de vitale functies
•   Eerste hulpverlenen bij ernstige bloedingen en of kleine verwondingen
•   Eerste hulpverlenen bij ziekten en aandoeningen

Taakgebied brandweertechnische deel;
•   Beperking en bestrijding van een beginnende brand
•   Communicatie
•   Ontruiming

De basisopleiding BHV omvat veel praktische vaardigheden, die de BHV-er goed moet beheersen.

Cursusduur       16 lesuren.
Het is aan de opdrachtgever en opleider hoe deze totale cursustijd verdeeld wordt (bijvoorbeeld 2 hele dagen of 4 halve dagen).

Vervolgopleiding BHV.

Het is van belang dat de opgedane kennis en vaardigheden te onderhouden. Dit betekent dat de BHV-er zijn kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden. Door de BHV-er jaarlijks het herhalingscertificaat te laten halen, toont de werkgever aan te voldoen aan deze basisverplichting.

Cursusduur      8 lesuren.
Het is aan de opdrachtgever en opleider hoe deze totale cursustijd verdeeld wordt

Ploegleider BHV.

Als er veel BHV-ers in een bedrijf zijn en de plek waar zij moeten worden ingezet complex is, zal de behoefte ontstaan om de inzet van de individuele BHV-er te coördineren.

De taak van de ploegleider omvat de volgende onderdelen;
•   Beoordelen van de veiligheidssituatie.
•   Voorbereiden op de inzet van de BHV ploeg.
•   Oefenen met de BHV ploeg.
•   Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen.
•   Beheer en controle van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen.

Cursusduur                      2 hele dagen. In de periode tussen de twee lesdagen dient de cursist een opdracht uit te werken.

Vereiste vooropleiding     Basisopleiding BHV