Home

MeCare Opleidingen & Advies is een opleidingsinstituut dat gericht is op het optimaal opleiden en bijscholen van mensen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Ook het geven van adviezen op gebied van bedrijfsveiligheid behoort tot haar diensten.
Ons onderscheidingspunt van goede klantenservice en klantvriendelijkheid, zal de voortdurende inzet vragen van MeCare’s medewerkers.

Deze visie kan vertaald worden in de volgende doelen:
1.   Het leveren van kwalitatief goede opleidingen en bijscholing, op maat gemaakt voor de klant.
2.   Onze klantenservice en klanttevredenheid niet alleen toezeggen, maar ook daadwerkelijk uitvoeren om dit waar te maken.
3.   Als het beste en meest professionele opleidings- en adviescentrum op gebied van eerste hulp verlening, bedrijfshulpverlening en (bedrijfs-)veiligheid in de omgeving bekend staan.

MeCare wil ertoe bijdragen dat de bedrijfshulpverlening en veiligheid op een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau wordt gebracht, zodat wanneer de situatie hierom vraagt er zo goed mogelijk hulp kan worden geboden.

Als sleutel tot succes ziet MeCare, naast het overbrengen van het enthousiasme en kennis betreffende de bedrijfshulpverlening, een hoge mate van professionaliteit.

Deze professionaliteit komt o.a. naar voren op vier gebieden:
1.   Voldoen aan de verwachtingen van de klant.
2.   Concurrerende prijzen gezien de hoge kwaliteit en de diensten die geleverd worden.
3.  Een eerlijke winst op geleverde diensten.
4.  Instructeurs/adviseurs worden voortdurend bijgeschoold.

Cursussen

Veel werkgevers kampen met de vraag;

Hoe moeten wij de BHV organiseren?
Hoeveel BHV-ers moeten wij aanstellen?
Wij werken met gevaarlijke stoffen, zijn er dan aanvullende opleidingen nodig?
Moeten wij een Hoofd BHV-er aanstellen?

Voor deze en alle andere vragen op het gebied van BHV vraagstukken.

Willen wij u graag met een gedegen advies, en geen wollige voorstelling van zaken, bij staan.

Contact

MeCare Opleidingen & Advies
Willem Dreeslaan 14
8161 ZS  EPE

Tel:        06-236 119 75

E-Mail:   info@mecare-opleidingen.nl